ควายบ้าน ควายที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด

ควายบ้าน
ควายบ้าน
ควายบ้าน